Santos.Brasil.Dnes.Z té dálky.Někdo.Na druhé straně světa.

Greetings to Santos in Brazil, its a looooooooong distance to You… díky Analytics vím že dnes zhruba v devět večer tady byl někdo z Jižní Ameriky……a také to myslím takhle-Je to tak daleko k Tobě, už budu kýmkoli,jen abych mohl být s Tebou,budu dělat cokoli,zůstaň, zůstaň a nikam nechoď, chci Tě vidět v ranním světle, obrys kypré sochy,Tvá láska není pro slabochy,Tvá láska je motor který mne žene dál,otevřít Pandořinu skříňku, zahájit karneval, v dešti
galér , ve spršce gondol,gondol.

…of Adam. ú pokračování ú

…of Adam. pokračování…

Lubomír Tomik
Rozervaný typ tohoto vraku stoupal k hladině,
chci vědět na koho čekáš,
bloudíš v posmutnělých uličkách
přístavních krčmách,
chci stát na okraji hroutící se pevnosti a šermovat,
šermovat drze narvalím rohem,
po několika výpadech povolí cihly a
se
zřítím
Tobě do náručí,
do náručí v němž se svíjejí klubka nádherných orchidejí,
do náručí a rozpustíš si vlasy ,něžná
planeta kolem níž kroužím,
tichý šepot v hlubinách země,
uhledným lehkým písmem
píšu šarlatem Tvé jméno po zdech jemně ,
není to jen Tvým úsměvem.
Co nás všechny žene dál,
pokračování