Lepé šlechtičny./půlnoční psaná verze/

 
Lepé šlechtičny.
 
 
 
Aleš Vencl, Luděk Kouřil, Lubomír Tomik
 
 
 
Příkroví z kamení.
 
Vlkové, zranění.
 
Přítomnost věků.
 
Kostky jsou vržený na dlažbu světu.
 
Nepřišli na Sachr průběžně zlomeni,
 
Termálně zmraženi,
 
Čekajíc na znění, úvodní větu.
 
 
 
Čas obléknu v prostor a prostor vibračně svléknu v tenkou nit.
 
 
 
=====
 
 
A již je lůza žene ulicí
 
po dlažbě
 
po kolenou
 
stopy krve za nimi
 
 
smradlavý vozka
 
přiráží zezadu
 
 
=====
 
V zázračných zdech,
 
sladce oddáni,
 
v jeden
 
společný
 
dech,
 
souhra myslí,
 
stříbrnou lžící v kotlíku života mícháni,
 
kořeněni zážitky, smýkáni sem a tam,
 
lepé stážistky hledí ke hvězdám,
 
tři muži, tři šlechtičny,
 
tré touhy, roucha Eviny,
 
nikdy není daleko ,
 
by nemohlo být dál ,
 
záblesky pevnostních děl,
 
lámání skal,
 
Tvé vojsko pod praporci.
 
 
 
Čas a prostor šanci skýtal,
 
přítelkyně krásná v loži fial,
 
v loži krás jalových, úsměvů nachových,
 
koruna královská na zemi pohozena,
 
nikým neohrožena,
 
jsi Lepá šlechtična,
 
která mne pokřtila, ve jménu lásky,
 
ve jménu masa.
 
 
 
Ve jménu života.

Čísla.

Jsou to jen čísla..ale ohromující….580…1,3 tisíce…2min57vteřin…90dní…
Zkusil jsem v Google Analytics, který mi dohlíží na tento blog ,nastavit návštěvnost na posledních 90 dní a výsledek…
580 jednotlivých návštěvníků strávilo na mém blogu průměrně 2minuty 57 vteřin při jedné návštěvě a těch návštěv bylo 1300…z těchto zemí…
1.
Czechia
2.
Slovakia
3.
United States
4.
United Kingdom
5.
Canada
6.
Germany
7.
Spain
8.
Indonesia
9.
Pakistan
10.
Russia
11.
Sweden
12.
Turkey
13.
Ukraine
Díky za Vaši přízeň, někteří se vracíte opakovaně…Vy víte.

Baby, Its you….. lyrics

Baby, It’s You Lyrics

It’s not the way you smile that touched my heart
It’s not the way you kissed that tears me apart

Many, many, many nights go by
I sit alone at home and cry over you
What can I do?
Don’t want nobody, nobody
Cause, baby, it’s you
Baby, it’s you

Is it true what they say about you?
They say you’ll never, ever, never be true
It doesn’t matter what they say
I know I’m gonna love you any old way
What can I do?
What ‚bout you?
Don’t want nobody, nobody
Baby, it’s you
Baby, it’s you

Baby

It doesn’t matter what they say
I know I’m gonna love any old way
What can I do?
What ‚bout you?
Don’t want nobody, nobody
Baby, it’s you
Baby, it’s you

Don’t leave me alone
Come on home
Baby, it’s you
Baby, it’s you
You know I need your lovin‘
You know I love you
Baby, it’s you
Právě teď to poslouchám a jsi se mnou…i když stále nejsi….chybíš mi