Doporučeno

,,Termite Mound!“

Hlava Franze Kafky je venkovní mechanická socha od výtvarníka Davida Černého.

Termiti jsou tropičtí mravenci a toto je jejich město, jejich dům.

Termitiště.

Jak vidíš, je právě tak nádherné a krásné, jako je velké. Dokázali jej postavit všichni ti termiti , co zde žili od minulosti až dodnes. Zítra se vylíhnou další termiti, noví a rodný dům jim bude malý. Myslíš, že jej zboří, aby si postavili jiný, krásnější a větší?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Termites are tropical ants and this is their city, their house.

Termite mound.

As you can see, it is just as beautiful and beautiful as it is big. They were built by all the termites who lived here from the past to the present. Other termites will hatch tomorrow, and their new and birth house will be small. Do you think they will tear it down to make it different, more beautiful and bigger?“ Read by Paul Speckmann. http://speckmetal.net/ Text pochází ze střihové novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou.“ Lubomír Tomik

https://midianpoet.com/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_F…

XXXXXXXTrumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekané spolupráce je …..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,Hluboce ctím neomezený zdroj tvořivosti ve svém nitru

Příprava na přípravu.

Příprava na přípravu.

Lubomír Tomik

příprava na přípravu 
je náboj nevystřelený,

spoušť zmáčknutá imaginárním prstem

strážce majáku spustil mlžnou sirénu,
na jejích tónech jsme se snesli
k rozlámaným troskám
dýmajících na skaliscích

odlesky na hladině Seiny,
v ránu 
v česku
bez Tebe

záchranné čluny
odpluly,

mělčiny pokryté kobercem řas
příprava na přípravu je nerozběhnutý závod

cestování v čase 
a my si to můžeme dovolit,

protože jsme 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Preparation for preparation.

Lubomír Tomik

preparation for preparation
the bullet is not fired,

trigger pressed by imaginary finger

the lighthouse keeper fired a fog siren,
we descended on her tones
to the broken wreckage
smoking on the rocks

reflections on the surface of the Seine,
in the morning
In Czechia
without you

lifeboats
sailed away,

shoals covered with a carpet of algae
preparation for preparation is an undeveloped race

time traveling
and we can afford it,

because we are
ALIVE!
XXXXXXXXXXXXXXXX

Karta ….

….která mne opět zachránila, trumfová karta Crowleyho Tarotu, nejdříve ,,Princezna Mečů“ následována ,,Mágem.“

Před třemi lety skoro přesně v tyto okamžiky jsi na mne volala- ,,Nechoď, ještě není čas !- po pádu tunelem , chtěl jsem jít do světla, ozval se Tvůj hlas. Vzpomínka po třech letech tak živá.

Před měsícem jsem ležel na Rehabilitačním oddělení UH,-děkuji touto cestou lékařům a všem zaměstnancům- na pokoji s chlapíkem, který přežil klinickou smrt, několik minut, na přístrojích rovná čára. Lékaři ho oživili, popisoval mi co viděl a bylo to docela zvláštní, protože tak jsem si první chvíle pamatoval.

-A pak jsem šel do světla na obrovskou rozkvetlou barevnou louku, foukal vítr…a v dálce byla propast.-

Tak daleko jsem se nedostal, ovšem …BYLO to tak reálné!

Tři roky od chvíle, kdy mne chlápek srazil automobilem v rychlosti 65 km/h v obci, nedával pozor na vozovku, přiznal se k tomu a byl odsouzen.

A tři roky myslím jen na jednu jedinou věc.

Na Tebe.

A píšu o tom.

Mluvím.

Kreslím.

Točím Poet Videa.

Dýchám.

,, Vsechny úhly byly špatně.“ H.P.L.

Škola UNESCO v Uherském Hradišti.

Fotografie P.L.

Když mi P.L. fotografii laskavě zaslal, napadla mě věta z ,,Barvy kosmu.“ od Lovecrafta…a spojení H.P.L. a P.L. bylo už dílem okamžiku.

Kamarádka mne přivedla na myšlenku rozstřelit keramický hrnek a natočit Poet Video.

Proč ne, proč cokoli ne?

Jen další výzva.

Početní příklad.


Početní příklad.

Lubomír Tomik

jedna plus dvě 
znamená že jedna jsi Ty dvě jsem já
a jsme my
v kině
ve Wembley

pořád to stejné
v různých jazycích jsou čísla jsou čísla jsou čísla,

Jsi silnější než já

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA numerical example.

Lubomír Tomik

one plus two
means one is you two it's me
and we are
in the cinema
and Wembley

still the same
in different languages numbers are numbers are numbers

You're stronger than me

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Poet Video pro Tebe ,, Obloha.“

Obloha je mezinárodní, v Itálii ,poblíž Neapole, řekla slovo ,, obloha “ italsky a anglicky Natalie Castelluccio, https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/

Napsáno a čteno kousek od místa sobotního Zdroje , zvuk smíchán ve Studiu Midian, pár kláves virtuálního klavíru L.T.

Obloha nad Starým Městem u Uherského Hradiště a nad Neapolí –

Sky.

Lubomír Tomik

sky are the faces of Mr. Blake and
the guy with the compass

still measuring the country,
imprisoned at the time

the sky are snake eyes
planes drops poison
birds drops honey

the sky above us is full of colors,
alchemists with curves, torches
and flasks

sky

xxxxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …..

,,,Ďábel.“

No, říkal jsem , že jsi to TY.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Mám jen jeden výstřel .

Příprava :

Pěkně nahlas:

Through the darkness.

Fantomoví koně.

Oblečena v rybářské síti.

Historie bombardování.

Lykantrop.

Stínová lvice ve vysoké trávě.

Izolovaná vybuchující svíce.

Anděl.

Ariel v hloubce.

Měsíční dítě.

Otoč to na Mnichov.

Černý, čarodějný a černokněžný.

Jedno písmeno v něčem pěkném.

Ve vichrech modré oblohy.

Mýdo.

Dublinská pantomima.

Revivalové kapely.

XXXX

Trumfová karta Crowleyho Rarotu i na publikaci přípravy čtení na M.L.V 2022, asi po čtvrté, je

Mág.

Není to…nejsi to Ty ?

VĚŘÍM

Tavící kotel.

Když na něco čekáš, nejlepší je nečekat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Myslet na Ni.

XXXXXXXXXXXXXX

Tavící kotel.

Lubomír Tomik

koleje byly tavící kotel,
slunce,
velbloudi,
karavany,
pod palmami
pod palmami

držet Tě v bocích,
houpat se,
není to jen tím jak se usmíváš,
taková jsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Melting boiler.

Lubomír Tomik

the dormitories were melting boilers,
sun,
camels,
caravans,
under the palm trees
under the palm trees

keep you on your hips
swing,
it's not just the way you smile
that's how you are

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Všechny karty říkají , že mám čekat dál.
Čekám.
Není to v mé moci.

-Ne!-

PRINCIP SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ PRÁCE A PARTNERSTVÍ . / Z výkladu karty Crowleyho Tarotu ,,Slunce.“/

Fotografie od Binti Malu na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ne !
Lubomír Tomik

-Nezvládnu tu myšlenku!-

Zakopu ji, i když nemám nohy
Utopím ji , i když nemám ruce

Přejedu ji parním válcem
Shodím z letadla

Zavřu ji mezi stránky knihy
Rozškrábu nehty
Defenestruji ji

Stříhám slova na písmena a zahrají si ruskou ruletu!

-Nezvládnu tu myšlenku !-


Je to jako by mi někdo usekl polovinu hlavy 
těsně nad spodní čelistí,

hrdlo dusící se krví,
tělo odešlo postavit vodu na kávu,

jemné probublávání a chroptění,
vytřeštěné oči na podlaze bez Tebe.

Nezvládnu tu myšlenku.

Na Tebe.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No !
Lubomír Tomik

-I can't handle the idea! -

I'll bury her even if I don't have legs
I'll drown her even if I don't have hands

I'll run it over the steamroller
I'll drop off the plane

I'll close it between the pages of the book
I'll scratch her with my nails
I'm defenestrating her

I cut the words into letters and play Russian roulette!

-I can't handle the idea! -


It's like someone cut off half my head
just above the lower jaw,

throat suffocating with blood,
the body went to put water for coffee,

gentle bubbling and grunting,
staring eyes on the floor without You.

I can't handle the idea.

On You.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Jen slova pro Tebe…

….

Ty.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Once upon time in the East.

Lubomír Tomik

- With permission ? -
they passed each other,
they passed in their parallel worlds,

lines,
darkness that is dormant in You
fell asleep

inside you know
that it can't be everything

then in the East,
meeting places,
two islands in the ocean of skin,
the surf brought waves,
one by one
one by one

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tenkrát na Východě.

Lubomír Tomik

- S dovolením ? -
prošli kolem sebe,
minuli se ve svých rovnobězných světech,

úsečkách,
tma která v Tobě dřímá
usnula,

uvnitř víš,
že to nemůže být všechno,

tenkrát na Východě,
místa setkání,
dva ostrovy v oceánu kůže,
příboj přinášel vlny,
jednu za druhou,
jednu za druhou

XXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Poet Video pro Tebe ,,Mandylionová.“

Trumfová karta na publikaci Poet Videa je opět ,,Mág.“ Smích mne přešel už dávno.

Zbývá jen úžas. ,,Mág“ na publikaci videa v němž dvakrát po sobě odletí jako jediný obrázek z koláže, Alesteir Crowley. Přichází to samo.

Synchronicita v přímém přenosu, dvakrát po sobě .Ze všech obrázků v koláži na roztočené káče uletěl jen Crowley. Melodie basová kytara v PC , LT. Napsal, četl, stříhal, vyrobil L.T. ve Studiu Midian.
Lyrics:

Mandylion.
Lubomír Tomik

my name is Mandylion
I dance for ages
and some events come in with me
and spinning
in a circle
(in circles) in a circle,
in circles
My name is Mandylion Million!
I want
I want you

XXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

REvivalové kapeLY !

PRINCIP INTUICE, SEBEDŮVĚRY A SCHOPNOSTI BÝT SÁM SOBĚ ZDROJEM -z výkladu karty ,,Velekněžka.“

Zdrojem.

Název – Revivalové kapely – se objevil včera při koncertu Romana Dragouna. Napadlo mě- Panebože, na co potřebujeme revivalové kapely ? On je jedinečný ! Nikdo ho nikdy nenahradí ! -Když jsem viděl Romana asi dva metry ode mne, jak do toho dává všechno, otočím hlavu doprava a vedle mne si do rytmu bubnoval dlaněmi do stehen Paul Speckmann.

Trochu neskutečná situace, samozřejmě jsi v tom i Ty, pořád nemůžu pochopit, že už nemáme společné chvíle, příběhy.

Ale potřebujeme revivalové kapely ?

Napsáno, čteno a nahráno ve Studiu Midian now. Hudba v pozadí Archív BBC , volně k použití pro neziskové projekty, konkrétně – Office Atmosphere – Tap Dancer, with piano.
Fotografie od Budgeron Bach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Revivalové kapely.

Lubomír Tomik

jako špičky baletek
opřené o lednice

nejsme žádné revivalové kapely,


které by zpívat dramaticky musely,
o tom,
že prý ,,Show must go ón“

skladbu skladateli,
verše veršotepci
nám noc den čas
bouři ztroskotání
záchranu
čas den noc
nám

nepotřebujeme revivalové kapely,
MY jsme SHOW !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Revival bands.

Lubomír Tomik

like the tips of ballerinas
leaning on the fridge

we’re not revival bands,
which they would have to sing dramatically,
about,
that „Show must go ón“

composition to the composer,
verses verses
Us night day ´time
storm wreck
rescue
time day night
U.S

we don’t need revival bands,
WE ARE A SHOW!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku a slov pro Tebe, je …

míchám,

míchám,

míchám možná beton, možná kávu,

teď ale balíček Crowleyho Tarotu a karta je-

,,Velekněžka .“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Roman Dragoun ve vinotéce Zlatá Vína, obrazem.

Ano! Koncert s velkým K !

,,Jak dítě veliké
dotýká se centrál,
snů bauxitových
a vypolstrovaných,
úžas před ním,
úžas v něm ! „

Text: Progress II. ,,Muž který se podobá odvrácené straně Měsíce“

Samozřejmě Roman song hrál…. jeden z vrcholů večera !