Doporučeno

Poet Video pro Tebe ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“ Aktualizováno 13.3.2023.

,,Let passion ring from every lyre !“ Alan Moore.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/mapa-kontinentu-tveho-srdce-481893479

Vytvořeno ve Studiu Midian. V prodeji právě TEĎ !

lyrics: Pavla Jonssonová, Alan Moore , Paul Speckmann, Veronika, Lisa Marshall, Natalia Castelluccio, Miroslav Malovec, Tomáš Nosek, Dagmar O., MidJourney

Děkuji Vám, bez Vás by tato kniha nikdy nevznikla.

Hudba ve videu : Song: Ivan Shpilevsky – The Time (No Copyright Music)

Jenny z aplikace Clipchamp

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je …..

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Kosovel a Kocbek.

Srečko Kosovel a Edvard Kocbek


Čtu ze sbírky jugoslávských básní ,,Snímky krajiny poezie." Music credit to ShadyDave

give me pain

Srečko  Kosovel

give me pain
let me still move!
I'm a scorched earth-
the black tree that burned.
You walk through and smell a whiff of cremation.

Give me your word
let me believe him
beaten by all around.
I'm a burnt tree
how do i make a noise
in the evening wind?


...............................................


Dumbness

Edvard Kocbeck

Above the nest the hawk completes its circle,
fly over ,    robber
and horror on my lips tenderly breathes its excitement
and silence my cry.

I am the hunt and the hunt, the hunter and the wet kind,
I am the hunting ground and the hunt,
I smuggle back the yarn, the bread of dreams without premonitions.
don't know where my roof is.

Too many delusions for me to hear
I know too many lies
I surrender to silence, spirit among demons,
unaided and alone.

Káva po ránu, silná ,černá jako noc….

…plná snů, která je námi.

…………………………………………………………………………………………………

Vytržení jazyka.

Lubomír Tomik

kávový dýchánek
a při dezertu mu vytrhla jazyk

seděl, mlčel a polykal sladkou železitou krev
a před polednem,

ode dneška za měsíc, před sto jedna lety
vykročil do vln

kávový dýchánek,
ještě ani pořádně nezačal

zaťala nehty do jeho zad,
devítiocasá kočka

s vytrženým jazykem, mžikem,
básníkem.


Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě,
jsi uvnitř mne,
jsi a najednou na tom nezáleží

Začneme od začátku.
Na počátku bylo slovo.

V tomto případě,
je to telefonní číslo.

..........................................................................................................................................................................................

Tearing out the tongue.

Lubomír Tomik

coffee party
and at dessert she tore his tongue out

he sat silent and swallowed the sweet iron blood
and before noon,

one month from today, one hundred and one years ago
stepped into the waves

coffee party,
he hasn't even really started yet

she dug her nails
 into his back
the cat of nine tails

tongue out, in a blink of an eye,
a poet.


I am not inside my body; my body is inside me
you are inside me
you are and suddenly it doesn't matter

Let's start from the beginning.
In the beginning was the word.

In this case, 
is the phone number.

...................................................................................................................................

Okurkový nálev a v něm !

Cvičení všeho.Music credit to tkky.
lyrics:


On the waves.

on the waves of a dream
mold
on the waves
distress
mold
harvest
esophagus,
dream driven
clearing forest
burning
burning

not a cloud in the sky
the walls of Jericho were not to fall until tomorrow
tomorrow
tomorrow
tomorrow


my darling

….

Karta je ,,Slunce.“

Svítí.

Další den bez Tebe.

Tide.

Příliv.

Lubomír Tomik

Ve 
slovnících všech hradů jižně od nebe

 stálo Její jméno.


.....................................................................................................................................................................
The tide.

Lubomír Tomik

Her name 
stood in the dictionaries 
of all the castles south of heaven.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Masožravý v neděli.

masožravý.

Lubomír Tomik

dnes se změnil čas
dnes se změnilo všechno

kde máš svý svědomí,
kde je zkroucený

kde jsme jen záchvaty padoucnice,
v mramorových,
studených očí

dnes

,,Svědomí." řekla a ladným skokem zmizela ve tmě 

Smích se nesl ozvěnou,
jako slovo na křídlech hladového větru.

..............................................................................................................................
carnivorous.

Lubomír Tomik

time has changed today
today everything changed

where is your conscience
where it is twisted

where we're just seizures
in marble,
cold eyes

today

"Conscience" she said and disappeared into the darkness with a graceful leap

The laughter echoed,
like word on the wings of a hungry wind.

............................................

,,Princ Disků“

Povařit a ugrilovat.

,,Kuchařka.“ A4 ,olejové barvy.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kontrola nahrávek ze Studia Shaark https://www.shaark.cz/

Boil and grill.

Lubomír Tomik

in a hotel room

she took out a piece of my heart valve

she was going to

boil and grill

me

/2017/

Vždy jsem to chtěl mít v audio podobě, přišel její čas.

Rock,Clowns and Jugglers.

Skála.

Lubomír Tomik

skála se otevřela,
vojsko vyrazilo

pohltila jsi moře i pouště,
nesené se potáhlo nachem

skla se tříštila,
rty

se zachvěly,

nebyl tu nikdo kdo by křičel hrůzou,
nebo rozkoší,

jen

klauni a žongléři,
s atomovými pumami
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rock.

Lubomír Tomik

the rock opened,
the army set out

you swallowed the seas and the deserts,
carried was covered with purple

the glass shattered,
lips

they trembled,

there was no one to scream in terror
or pleasure

just

clowns and jugglers,
with atomic bombs.

…………………………………………………………………………

,,Mág“

Oční kontakt s Cranem, Hartem Cranem,ne jiným Cranem.

Pro Tebe. 
Lyrics: Chaplinesque
BY HART CRANE
We make our meek adjustments,
Contented with such random consolations
As the wind deposits
In slithered and too ample pockets.

For we can still love the world, who find
A famished kitten on the step, and know
Recesses for it from the fury of the street,
Or warm torn elbow coverts.

We will sidestep, and to the final smirk
Dally the doom of that inevitable thumb
That slowly chafes its puckered index toward us,
Facing the dull squint with what innocence
And what surprise!

And yet these fine collapses are not lies
More than the pirouettes of any pliant cane;
Our obsequies are, in a way, no enterprise.
We can evade you, and all else but the heart:
What blame to us if the heart live on.

The game enforces smirks; but we have seen
The moon in lonely alleys make
A grail of laughter of an empty ash can,
And through all sound of gaiety and quest
Have heard a kitten in the wilderness.

Hart Crane, "Chaplinesque" from White Buildings: Poems. United States: Boni & Liveright, 1926. Public Domain.

1936.

Čas nic neznamená, co je to skoro sto let?

Kdo tyto tři sešity kdy držel v ruce a kde přesně?

Teď vysílám do světa digitální zprávu,vzkaz,cokoli- Jsme tady a takhle vypadaly knihy a

– – Vypněte ho ! — prskla ústa Umělé Inteligence.

V přítmí hučících serverů,

do Noci,

jarní.

Zapni mne,zapni.

Plavat v barvách.

Fotografie od mali maeder na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………

Začneme.

Lubomír Tomik

začneme na konci
kde lesem zní volání rohů

skončíme na začátku
u okřídlených kentaurů

začneme tam kde jsme skončili průletem světlem,
tento svět je odlišný od včerejška s jedním malým rozdílem

žebra pod kůží,
žebra pod kůží žebra pod kůží
v makových přelivech bitev

nic není černé a bílé
na začátku plaveš v barvách a duha se klene jako  most

pořád můžeš plavat nebo nechat žraloky,
aby tě kus cesty svezli
....................................................................................................................................................................................................................

Let's start.

Lubomír Tomik

we'll start at the end
where the call of horns echoes through the forest

we'll end at the beginning
with winged centaurs and their poisoun arrows

we'll pick up where we left off through the light
this world is different from yesterday with one small difference

ribs under the skin,
ribs under the skin ribs under the skin
in the poppy overflows of battles

nothing is black and white
at the beginning you swim in colors and the rainbow spans like a bridge

you can still swim or leave the sharks
to take you for a ride,

You know,
they are Charons best friends

................................................

Wolf mountain.

Fotografie od Scott Gudahl na Pexels.com
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

,,Jeden sendvič a sklenici mléka."
řekl William

popotáhl si kravatu
,,Vy se tady topíte v tichu ? Myslel jsem si to ."

chlápek za pultem přikývl
ukvapenou utěrkou utřel ústa jako by to byly struny smyčce

zůstali jsme uvězněni v nejbáječnějším jukeboxu
podél vlčích hor

co je sen ?
teď ?


...................................................................................................................
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

"One sandwich and a glass of milk."
William said

 sniffed his tie
"Are you drowning in silence here? I thought so ."

the guy behind the counter nodded,
 hastily wiped his mouth with a towel as if it were the strings of a violine

we were trapped in the most fabulous jukebox
along the wolf mountains

what is a dream?
now?

...........................................................................................................................................................................................